Hotarari ale Consiliului Local

2021

HCL nr. 1 din 06.01.2021 acoperire deficit rezultat din 2020 din excedentul bugetar.pdf

HCL nr. 2 din 28.01.2021 aprobare Plan actiuni interes local

HCL nr. 3 din 28.01.2021 organizare retele invatamant an scolar 2021-2022

HCL nr. 4 din 28.01.2021 actualizare GLL romi si Plan actiuni 2021

HCL nr. 5 aprobare activitate asistenti personali 2020

HCL nr. 6 din 28.01.2021 aprbare ROF Consiliu Local Ramnicelu

HCL nr. 7 din 26.02.2021 alegere presedinte sedinta

HCL nr. 8 din 26.02.2021 aprobare cotizatie ADI GAZ 2021

HCL. nr.9 din 26.02.2021 aprobare Plana analiza si acoperire riscuri 2021

HCL nr. 10 din 26.02.2021 modificare HCL nr. 9 din 14.02.2020 ADI DUNAREA

HCL nr. 11 din 26.02.2021 modificare HCL nr. 10 din 14.02.2020 ADI DUNAREA

HCL nr. 12 din 26.02.2021 aprobare act aditional nr. 24 ADI DUNAREA

HCL nr. 13 din 26.02.2021 stabilire pret vanzare masa lemnoasa fond forestier Ramnicelu

HCL. nr. 14 din 31.03.2021 Plan actiuni servicii sociale 2021

HCL nr. 15 din 31.03.2021 acordare uz si servitute 2 m in favoarea SDEE Muntenia Nord

HCL. nr. 16 din 31.03.2021 inchiriere terenuri domeniu privat

HCL nr. 17 din 31.03.2021 inchirere teren intravilan Boarca domeniu public

HCL nr. 18 din 31.03.2021 desemnare 2 consilieri evaluare activitate secretar

HCL nr. 19 din 31.03.2021 aprobare Raport activitate SVSU 2020

HCL. nr. 20 DIN 31.03.2021 parobare inchiriere pajisti domeniul privat

HCL nr. 21 din 14.04.2021 aprobare buget local 2021

HCL nr. 22 din 14.04.2021 aprobare utilizare excedent bugetar

HCL nr. 23 din 23.04.2021 aprobare cont executie

HCL nr. 24 din 23.04.2021 acordare burse scolare sem.II 2020-2021 si sem II 2021-2022

HCL nr. 25 din 23.04.2021 Plan asigur resurse umane, mater. sin financ SVSU 2021

HCL nr. 26 din 28.05.2021 alegere presedinte sedinta

HCL nr. 27 din 28.05.2021 delegare gestiune serviciu salubrizare

HCL 28 din 28.05.2021 cotizatie Crucea Rosie.pdf

HCL. nr. 30 din 28.05.2021 inchiriere atribuire directa 14 ha pajisti

HCL. nr. 31 din 28.05.2021 aprobare Program masuri gospodarire a localitatilor

HCL nr. 32 din 11.06.2021 aprobare indicatori tehn econ Igeinizare camin cultural

HCL nr. 33 din 11.06.2021 aprobare indicatori tehn econ alei cimitir Ramnicelu

HCL nr. 34 din 29.06.2029 aprobare Plan inundatii 2022-2025

HCL  nr. 35 din 09.07.2021 rectificare buget local

HCL nr. 36 din 09.07.2021 aprobare asociere cu CJ igienizare camin cultural

HCL nr. 37 din 09.07.2021 inchiirere teren ape si stuf 0,87 ha dom privat

HCL nr. 38 din 13.08.2021 alegere presedinte sedinta

HCL nr.39 din 13.08.2021 actualiz destinatie disepnsar in Centru integrat comunitar

HCL nr. 40 din 13.08.2021 aprob proiect Dotare, mobilare Centru comunit integrat

HCL nr. 41 din 13.08.2021 radiere debit Budei Marian

HCL nr. 42 din 24.09.2021 infiintare sistem iluminat public

HCL nr. 43 din 24.09.2021 desemnare reprezentant CL in CONS ADMINISTARTIE SCOALA 2021-2022

HCL nr. 44 din 24.09.2021 rectificare buget locale 2021

HCL nr. 45 din 24.09.2021 aprobare suport alimentar elevi

2020 

HCL nr. 1 din 09.01.2020 acoperirea definitiva deficit bugetar sectiunea dezvoltare 2019.pdf

HCLnr. 2 din 29.01.2020 privind aprobarea plan actiuni 2020

HCL. nr.3 din 29.01.2020 privind aderare Ulmu la ADI Braila gaz

HCL nr. 4 din 29.01.2020 privind modificare act aditional protocol Greenpoint Management

HCL nr. 5 din  29.01.2020 privind aprobare activitati desfasurate asistenti personali Select

HCL nr. 6 din 29.01.2020 privind actualizare GLL si Plan local actiune romi

HCL nr. 7 din 29. 01.2020 privind stabilirea salariilor de baza 2020

HCL nr. 8 din 14.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 9 din 14.02.2020 aprobare liste investitii sisteme alimentare cu apa ADI Dunarea Braila

HCL nr. 10 din 14.02.2020 aprobare plan evolutie preturi sisteme alimentare apa ADI Dunarea Braila

HCL nr. 11 din 14.02.2020 aprobare retragere comuna Tichilesti din ADI Braila gaz

HCL nr. 12 din 14.02.2020 aderarea com. rosiori la ADI BRAILA GAZ

HCL nr. 13 din 14.02.2020 aprobare ROF aparat specialitate al primarului

HCL nr. 14 din 14.02.2020 privind aprobarea ROF Consiliul local

HCL nr. 15 din20.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe 2020

HCL nr 16 din 20.02.2020 privind aderarea com. Maxineni la ADI BRAILA GAZ

HCL nr. 17 din 20.02.2020 privind stabilirea cuantumului si nr. burselor scolare sem. I 2019-2020 si sem. II 2020-2021

HCL nr. 18 din 30.03.2020 privind organizarea retelei scolare 2020-2021

HCL nr. 19 din 30.03.2020 privind aprobarea Planului anual de actiune servicii sociale 2020

HCL nr. 20 din 30.03.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor 2020

HCL nr. 21 din 30.03.2020 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare situatii urgenta 2020

HCL nr. 22 din 30.03.2020 privind aprobarea de compensatii in bani personalului voluntar din cadrul SVSU Râmnicelu

HCL nr. 23 din 30.03.2020 privind aprobarea Raportului de activitate al SVSU pe anul 2019

HCL nr. 24 din 30.03.2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in reagistrul agricol sem. II 2019 si stabilire masuri eficientizare activitate

HCL nr. 25 din 30.03.2020 privind asocierea com. Râmnicelu cu Judetul Braila cofinantare elaborare Studiu fezabilitate infiintare sistem distributie gaze naturale

HCL nr. 26 din 30.04. privind rectificarea bugetului local la venituri si cheltuieli pe 2020.pdf

 HCL nr. 27 din 30.04.2020 aprobare documentatie tehnico-economica construire adapost utilaje deszapezire si reparatii drumuri.pdf

HCL nr. 28 din 30.04.2020 aprobare asociere cu CJ pentru cofinatarea investitiei Construire adapost utilaje desapezire si reparatii drumuri .pdf

HCL nr. 29 din 22.05.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL nr. 30 din 22.05.2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salublrizare.pdf

HCL nr. 31 din 22.05.2020 aprobare organigrama si stat de functii.pdf

HCL nr. 32 din 22.05.2020 privind aprobarea contului de executie a bugetului local pre 2019.pdf

 HCL nr. 33 din 22.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe 2020.pdf

HCL nr. 34 din 22.05.202aprobare platia cotizatie pe anul 2020 catre Crucea Rosie.pdf

HCL 35 din 26.06.2020 rectificare buget local 2020.pdf

HCL 36 din 26.06.2020 privind reinfiintare SVSU, cf ordin 75 din 2019.pdf

HCL nr. 37 din 24.07.2020 acordare mandat special ADI GAZ BRAILA.pdf

HCL 38 DIN 24.07.2020 acordare sprijin financiar buiget local parohie Sf. Dumitru.pdf

HCL 39 din 28.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL 40 din 28.08.2020 desemnare reprezentant CL in CA an scolar 2020-2021.pdf

HCL 41din 28.08.2020 inchidere telecentru M. Kogalniceanu si desfiintare post operator.pdf

HCL 42 din 28.08.2020 rectificare buget localL 2020.pdf

HCL 43 din 28.08.2020 retragere concesiune Avram Guta.pdf

HCL 44 din 10.09.2020 aprobare tip suport alimentar prescolari si scolari.pdf

HCL 45 din 24.09.2020 rectificare buget local 2020

HCL 46 DIN 09.11.2020 alegere presedinte sedinta Select

 HCL 47 din9.11.2020 alegere viceprimar.pdf

HCL 48 din 09.11.2020 organizare comisii specialitate

HCL nr. 49 din 20.11.2020 actualizare inventar domeniul privat

HCL nr. 50 din 20.11.2020 aprobare inchiriere terenuri extravilane si intravilane domeniul privat

HCL nr. 51 din 20.11.2020 acordare mandat special reprezentant comuna in ADI Dunarea Braila

HCL nr. 52 din 27.11.2020 desemnare reprezentant comuna in Eco Dunarea Braila

HCLnr. 53 din 27.1.12020 acordare mandat primar in ADI GAZ Braila

HCL 54 DIN 27.11.2020 aprobare materie impozabila 2021

HCL nr. 55 din 27.11.2020 aprobare taxe si impozite locale pt 2021

HCL nr. 56 din 27.11.2021 aprobare taxa habitat 2021

 HCL nr. 57 din 27.11.2020 achiziitonare dulciuri prescolari si scolari sarbatori iarma

 HCL nr. 58 din 18.12.2020 aprobare actualizare redeventa concesiune Seralio Aura-Andra

HCL nr. 59 din 18.12.2020 aprobare actualizare redeventa concesiune Bajan Ovidiu

HCL nr. 60 din 18.12.2020 neasumare responsabilitate atribuire contracte Program scoli 2017-2020

HCL nr. 61 din 18.12.2020 aprobare contract acoperire costuri nete gestionare deseuri de ambalaje

 HCL nr. 62 din 18.12.2020 rectificare buget local 2020

HCL nr. 63 din 18.12.2020 aprobare inchiriere atribuire directa teren 14,84 ha cu destinatie pasune

 

2019 

HCL nr. 61/13.12.2019 mofiifcare HCL 16/29.03.2019 privind inchiriere pajisti domeniul privat

HCL nr. 60/13.12.2019 rectificare buget local

HCL.nr. 59/13.12.2019 avizare documente atribuire Contract delegare gestiune deseuri

HCL nr. 58/27.11.2019 aprobare proiect Creare si implementare servicii comunitare integrate

HCL nr. 57/27.11.2019 acordare drept uz si servitute 49 mp in favoarea SDEE Muntenia Nord

HCL nr. 56/27.11.2019 stabilire ataxa habitat 2020

HCL.nr. 55/27.11.2019 aprobare taxe si impozite locale2020

HCL nr. 54/27.11.2019 aprobare inventar materie impozabila

HCL nr. 53/27.11.2019 achizitionare dulciuri copii sarbatori

HCL nr. 52 din 27.11.2019 privind aprobarea prelungirii duratei inchirierii terenuri intrav din domeniul privat.pdf

 HCL nr. 51 din 27.11.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL 50 din 25.10.2019 privind modific. si complet. HCL 43 DIN 30.09.2019.pdf

 HCL 49 DIN 25.10 2019 privind modificarea organigramei si statului de functii.pdf

HCL 48 din 25.10.2019 aprobare acord favorabil aderare Jud. Braila la ADI BRAILA GAZ.pdf

HCL 47 din 25.10.2019 privind modificarea HCL 30 din 30.05.2019.pdf

HCL 46 din 25.10.2019 revocare HCL 29 din 30.05.2019.pdf

HCL 45din 25.10.2019 acordare drepr de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea SDEE Muntenia Nord.pdf

hcl 44 din 25.10.2019 acordare drept de uz si servitute cu titlu gratuit in favoarea SDEE Muntenia Nord.pdf

HCL 43 privind aprobare Protocol Greenpoint Management SA.pdf

HCL 42 rectificare buget local 2019.pdf

HCL 41 desemnare reprezentant CL In Cons de Administr al Scolii Gimnaziale Ramnicelu an scolar 2019-2020.pdf

HCL nr. 40 din 30.08.2019 privind aprobare act aditional nr.  1  la  Contractul de prestari servicii salubrizare nr. 1883 din 31.05.2019

  HCL nr. 39 din 30.08.2019 privind aprobarea plata cotizatiei pentru anul 2019 la

 HCL nr. 38 din 30.08.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023

HCL nr. 37 din 30.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL nr. 36 din 28.06. 2019 aprobare constituire superficie cu titlu oneros prin licitatie publica cu strigare teren intravilan domeniu privat

HCL nr. 35 din 28.06.2019 privind aprobarea Regulamentului

HCL 34 din 13.06.2019 privind asocierea Comunei Ramnicelu cu Judetul Braila pentru cofinantare reabilitare sediu primarie.pdf

 HCL 33 din 13.06.2019 indicatori tehnico-economici reabilitare sediu Primarie.pdf

 HCL 32 din 13.06.2019 privind aprobare prin licitatie publica spatiu de 64 mp pentru desfasurare activitate farmacie.pdf

HCL nr. 31 din 30.05.2019 privind aprobarea incheierii prin achizitie directa a contractului de prestari servicii salubrizare in comuna Râmnicelu.pdf

HCL nr. 30 din 30.05.2019 privind aprobarea investitiei Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Râmnicelu, judetul Braila.pdf

HCL nr. 29 din 30.05.2019 privind punerea la dispozitie cu titlu gratuit a unei incinte pentru a fi utilizata ca dispecerat de gaze.pdf

HCL nr. 28 din 30.05.2019 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru anul 2019.pdf

HCL nr. 27 din 30.05.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pentru anul 2018.pdf

HCL nr. 26 din 30.05.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat din inchiderea anului financiar 2018, sursa A.pdf

HCL nr. 25 DIN 30.05.2019 privind constituirea echipei mobile de interventie in cazurile de violenta domestica.pdf

HCL nr. 24 din 30.05.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL nr. 23 din 19.04.2019 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale si financiare situatatii urgenta 2019.pdf

HCL NR. 22 DIN 19.04.2019 orivind aprobarea bugetului local al comunei Râmnicelu pe anul 2019.pdf

HCL nr. 21 din 19.04.2019 privind radierea debitelor reprezentand amenzi contraventionale, contravenienti persoane fizice, inlocuite cu ore de munca in folosul comunitatii.pdf

HCL NR. 20 din 19.04.2019 privind avizarea documentelor de licitatie publica organizata in vederea atribuirii contractului de concesiune pt deseuri menajere.pdf

HCL nr. 19 din 19.04.2019 priivnd avizarea modificarii si a formei actualizate, a unor Anexe la Caietele de sarcini ale activitaii de transport a apei potabile.pdf

HCL NR. 18 din 05.04.2019 privind aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei Modernizare strazi in comuna Ramnicelu, judetul Braila-Etapa 2.pdf

 HCL nr 17 din 05.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt. investitia Modernizare strazi in comuna Ramnicelu- etapa 2.pdf

HCL nr. 16 din 29.03.2019 privind apobarea inchirierii pajistilor din proprietatea privata a comunei Râmnicelu pe 2019.pdf

HCL nr. 15 din 29.03.2019 privind aprobare Act aditional nr. 16 la Contr de Deleg a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare.pdf

Hotararea nr. 14 din data de 29.03.2019 privind avizarea propunerii de modificare si completare al-Partea Comuna-a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare-.pdf 

 Hotararea nr. 12 din data de 29.03.2019 privind organizarea retelei de invatamant preuniversitar de stat din comuna Râmnicelu, judetul Braila in anul scolar 2019-2020.pdf"

Hotararea nr. 11 din 28.02.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al SVSU pe semestrul II 2019.pdf

Hotararea nr. 10 din 28.02.2019 privind aprobarea Raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor semestrul II 2018.pdf

Hotararea nr. 9 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2019.pdf

Hotararea nr. 8 din 28.02.2019 privind apribarea activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap.pdf

Hotararea nr. 7 din 28.02.2019 privind actualizarrea GLL pentru problemele romilor si Planul local de actiune pe 2019.pdf

Hotararea nr. 6 din 05.02.2019 privind aprobarea Braila GAZ.PDF

HCL nr. 4 din 30 ianuarie 2019 privind organizarea retelei de invatamant pentru 2019-2020.pdf

HCL nr. 3 sin 30 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru 2019

HCL nr. 2 din 30 ianuarie 2019 privind acoperirea deficitului bugetului local pe anul 2018.pdf

HCL nr 1 din 30 ianuarie 2019 privind Planul de actiuni si lucrari de interes local pentru 2019.pdf

2017 

HCL 1 din 25.01.2017-actualizare inventar domeniul public.pdf

HCL 2 din 25.01.2017 - Plan de actiuni interes local.pdf

HCL 3 din 25.01.2017-mandat primar Ecodunarea.pdf

HCL 4 din 23.02.2017 - alegere presedinte sedinta.pdf

HCL 5 din 23.02.2017 - taxa de habitat 2017.pdf.

HCL 6 din 23.02.2017 - achizitii servicii consultanta juridica.pdf

HCL 7 din 23.02.2017 - stabilire locuri de munca in folosul comunitatii.pdf

HCL 8 din 23.02.2017 - aprobare PAAR 2017.pdf

HCL 9 din 23.02.2017 - acoperirea deficitului bugetar.pdf

HCL 10 din 14.03.2017 - aprobare buget 2017.pdf

HCL 11 din 14.03.2017 - aprobare DALI - Modernizare strazi etapa 2.pdf

HCL 12 din 14.03.2017 - cofinantare Modernizare strazi etapa 2.pdf

HCL 13 din 14.03.2017 - organigrama si stat de functii.pdf

 HCL 14 din 30.03.2017 - reorganizare SVSU.pdf

HCL 15 din 30.03.2017 - Plan pregatire situatii urgenta.pdf

HCL 16 din 30.03.2017 - plan resurse situatii urgenta.pdf

HCL 17 din 30.03.2017 - rap asistenti pers sem II 2016.pdf

HCL 18 din 30.03.2017 - intretinere stadion.pdf

HCL 19 din 30.03.2017 - finantare Spicul Rimnicelu.pdf

HCL 20 din 30.03.2017 - act aditional SMID.pdf

HCL 21 din 30.03.2017 - plata cotizatie Crucea Rosie.pdf

HCL 22 din 30.03.2017 - inchiriere pasuni.pdf

HCL 23 din 30.03.2017 - acord colaborare Aura2010.pdf

HCL 24 din 20.04.2017 - acord TEN-T.pdf

HCL 25 din 11.05.2017- alegere pres sedinta.pdf

HCL 26 din 11.05.2017 - aprob doc teh-ec - Lucrari de reparatii pod.pdf

HCL 27 din 11.05.2017 - prelungire contracte inchiriere teren.pdf

HCL 28 din 30.05.2017 - aprobare doc teh-ec Amenajare parcare si trotuare sat Rimnicelu.pdf

HCL 29 din 30.05.2017 - asociere UAT Rimnicelu cu CJ Braila.pdf

HCL 30 din 30.05.2017 - aprobare cont executie bugetara 2016.pdf

HCL 31 din 12.06.2017 - transfert teren din domeniul privat in domeniul public.pdf

HCL 32 din 28.06.2017 - aprobare documentatiei Platforma deseuri.pdf

HCL 33 din 28.06.2017 - cofinantare Platforma deseuri.pdf

HCL 34 din 25.07.2017 - ROF SVSU.pdf

 HCL 35 din 25.07.2017 - inventar domeniul privat.pdf

HCL 36 din 25.07.2017 - stimulente financiare elevi.pdf

HCL 37 din 25.07.2017 - grila salarizare.pdf

HCL 38 din 25.07.2017 - rectificare buget.pdf

HCL 39 din 11.09.2017 -Plan inundatii.pdf

HCL 40 din 11.09.2017 -Rectificare buget local


HCL 41 din 11.09.2017 - Mandat primar Ecodunarea

HCL 42 din 11.09.2017 - desemnare reprezentanti CA Scoala Gimnaziala

HCL 43 din 11.09.2017 -Plan inundatii.pdf

HCL 44 din 29.09.2017 - rectificare buget local.pdf

HCL 45 din 28.09.2017 - exedecent bugetar 2016.pdf

HCL 46 din 29.09.2017 - aprobare POFP 201

HCL 47 din 29.092017- inchiriere terenuri domeniul privat.pdf

HCL 48 din 17.10.2017 - aprobare achizitie buldoexcavator.pdf

HCL 49 din 17.10.2017 - aprobare rectificare buget local.pdf

HCL 50 din 17.10.2017 - aprobare punere la dispozitie CLFF teren forestier.pdf

HCL 51 din 17.10.2017 - aprobare Lista de investitii apa -canal.pdf

 

2016

HCL 1 din 15.01.2016 - actualizare DG Modernizare strazi in comuna Rimnicelu.pdf

HCL 2 - 9 din 28.01.2016.pdf

HCL 10-13 DIN 4.02.2016.pdf

HCL 14 - 21 DIN 25.02.2016.pdf

HCL 22 - 25 DIN 23.03.2016.pdf

HCL 26-32 DIN 6.04.2016.pdf

HCL 33 DIN 23.05.2016

HCL 34 - 39 din 28.06.2016

 HCL 40 - 48 DIN 27.06.2016

 HCL 49 - 50 DIN 23.08.2016

HCL 51 - 58 DIN 29.09.2016

HCL 59 - 60 DIN 25.10.2016

HCL 61 DIN 17.11.2016

HCL 62-63 DIN 5.12.2016

HCL 64 - 68 DIN 21.12.2016

HCL 69 DIN 28.12.2016

 

2015

HCL 1 din 27.01.2015 - alegerea presedinteluui de sedinta.pdf

HCL 2 din 27.01.2015 - privind utilizare sumelor din execentului bugetului local.pdf

HCL 3 din 27.01.2015 - organizarea retelei scolare in anul scolar 2015-2016.pdf

HCL 4 din 27.01.2015 - organizarea SVSU.pdf

HCL 5 din 27.01.2015 - actualizare Deviz pentru investitia Modernizare strazi in com. Rimnicelu.pdf

HCL 5 din 27.01.2015 - actualizare Deviz pentru investitia Modernizare strazi in com. Rimnicelu.pdf

HCL 6 din 27.01.2015 - plafon creante fiscale care se pot anula.pdf

HCL 7 din 27.01.2015 - Plan si actiuni de interes local pentru beneciarii de ajutor social pentru 2015.pdf

HCL 8 din 27.10.2015 - Raport activitate asistenti personal pentru sem. II 2014.pdf

HCL 9 din 11.02.2015 - Buget local.pdf

HCL 10 din 11.02.2015 - zonificare localitati.pdf

HCL 11 din 11.02.2015 - impozite si taxe 2015.pdf

HCL 12 din 4.03.2015 - Planul de acoperire al riscurilor.pdf

HCL 13 din 4.03.2015 - Planul de evacuare in situatii de urgenta.pdf

 HCL 14 din 4.03.2015 - Planul de pregatire situatii de urgenta.pdf

HCL 15 din 4.03.2015 - Planul de resurse situatii urgenta.pdf

HCL 16 din 4.03.2015 - Masuri specific de aparare impotriva incendiilor.pdf

HCL  17 din 4.03.2015 - Modificare HCL 45 din 2014.pdf

 HCL  18 din 4.03.2015 - Achizitie buldoexcavator.pdf

HCL 19 din 7.04.2015 - alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL 20 din 7.04.2015 - rectificarea bugetului local pe 2015.pdf

HCL 21 din 7.04.2015 -Master Plan apa canal.pdf

HCL 22 din 7.04.2015 - Aprobare SDL 2015-2020.pdf

HCL 23 din 7.04.2015 - Aprobare taxe eliberare atestat producator.pdf

HCL 24 din 7.04.2015 - Organizare pasunat 2015.pdf

HCL 25 din 7.04.2015 - Aprobare actualizare deviz Modernizare strazi in comuna Rimnicelu.pdf

HCL 26 din 7.04.2015 - finantare AS Spicul Ramnicelu.pdf

HCL 27 din 29.05.2015- organigrama si stat de functii.pdf

HCL 28 din 29.05.2015- ROF aparat propriu.pdf

HCL 29 din 29.05.2015- actualizare domeniul privat.pdf

HCL 30 din 29.05.2015- aprobare RONET.pdf

HCL 31 din 29.05.2015- aprobar

 

HCL 32 din 29.05.2015- executie bugetara 2014.pdf

HCL 33 din 29.05.2015- rectificare buget local.pdf

HCL 34 din 26.06.2015 - rectificare buget local.pdf

HCL 35 din 26.06.2015 - servicii publice munca in folosul comunitatii.pdf

HCL 36 din 26.06.2015 - cotizatie Crucea Rosie.pdf

HCL 37 din 8.07.2015 pentru alegerea presedintelui de sedinta.pdf

HCL 38 din 8.07.2015 pentru aprobarea confinantarii proiectului Amenajare trotuare betonate.pdf

HCL 39 din 8.07.2015 pentru aprobarea asocierii cu CJ Braila in vederea finantarii proiectului Amenajare trotuare betonate.pdf

HCL nr. 40 din 20.08.2015 - incetare mandat consilier Martin Marin.pdf

HCL nr. 41 din 20.08.2015 - rectificare buget local.pdf

HCL nr. 42 din 20.08.2015 - modificare zonificare localitate.pdf

HCL nr. 43 din 20.08.2015 - acordare mandat Ecodunarea.pdf

HCL nr. 44 din 20.08.2015 - aprobare reabilitare str. Apusului.pdf

HCL nr. 45 din 20.08.2015 - raport activitate asistenti personal sem I 2015.pdf

HCL nr. 46 din 20.08.2015 - reactualizare componenta SVSU.pdf

HCL nr. 47 din 24.09.2015 - validare mandat consilier local Campeanu Ionel.pdf

HCL nr. 48 din 24.09.2015 - rectificare buget local.pdf

HCL nr. 49 din 24.09.2015 -aprobare reabilitare str Viitorului si str. Nucului.pdf

HCL nr. 50 din 24.09.2015 -desemnare reprez. CL in CA Scoala Gimnaziala.pdf

HCL nr. 51 din 24.09.2015 -aprobare PUG si RLU.pdf

HCL nr. 52 din 16.10.2015 -rectificare buget local.pdf

HCL 53 din 29.10.2015 - Impozite si taxe 2016.pdf

HCL 54 din 29.10.2015 - Pret masa lemnoasa.pdf

HCL 55 din 19.11.2015 - alegere presedinte sedinta.pdf

HCL 56 din 19.11.2015 - rectificare buget local.pdf

HCL 57 din 19.11.2015 - aprobare program masuri intretinere drumuri locale.pdf

HCL 58 din 19.11.2015 - aprobare program masuri edilitare.pdf

HCL 59 din 7.12.2015 - rectificarea bugetului local.pdf

HCL 60 din 7.12.2015 - acordare mandat primar Ecodunarea.pdf

HCL 61 din 7.12.2015 - aprobare cota carburant.pdf

HCL 62 din 7.12.2015 - achizitie produse Craciun.pdf

 HCL 63 din 22.12.2015 - organizare retea scolara 2016-2017.pdf

2014

HCL 1 din 31.01.2014-alegere presedinte sedinta

HCL 2 din 31.01.2014-validare mandat consilier

HCL 3 din 31.01.2014- impozite 2014

HCL 4 din 31.01.2014-taxa de habitat 2014

HCL 5 din 31.01.2014-acordare mandat Primar

HCL 6 din 31.01.2014-plan lucrari de interes local

HCL 7 din 31.01.2014- raport activitate as personali 

HCL 8 din 31.01.2014- aprobare buget local pe anul 2014

HCL 9 din 28.20.2014 - incetare mandat cons loc Bumbac Petrea

HCL 10 din 28.20.2014 - validare mandat cons loa Ciocirlan Viorel

HCL 11 din 28.20.2014 - inchiriere spatiu farmacie

HCL 12 din 28.20.2014 - sustinere financiara Spicul Rimnicelu

HCL 13 din 18.03.2014 - Trecere domeniul public DE 85

HCL 14 din 18.03.2014 - Aprobare proiect Modernizare strazi in comuna Rimnicelu

HCL 15 din 18.03.2014 - Cofinantare proiect Modernizare strazi in comuna Rimnicelu

HCL 16 din 18.03.2014 - Rectificare buget local 2014

HCL 17 din 18.03.2014 - Organigrama si stat de functii aparatul de specialitate 2014

HCL 18 din 18.03.2014 - Plan de asigurare resurse umane, matariale si financiare situaitii de urgenta 2014

HCL 19 din 18.03.2014 - Constituire Grup local de lucru romi

HCL 20 din 18.03.2014 - Plan de actiune incluziune romi

HCL 21 din 18.03.2014 - reziliere contract concesiune 3367-2010

HCL 22 din 18.03.2014 - reziliere contract concesiune 3430-2013

HCL 23 din 28.03.2014 - Inchiere pasune

HCL 24 din 28.03.2014 - Pret material lemnos

HCL 25 din 28.03.2014 - Actualizare inventar domeniu public

HCL 26 din 28.03.2014 - Actualizare PAAR

HCL 27 din 28.04.2014-alegere presedinte sedinta

HCL 28 din 28.04.2014- act aditional deseuri

HCL 29 din 28.04.2014-modificare regulament alimentare cu apa

HCL 30 din 28.04.2014- Program de actiune prevenire marginalizare sociala

HCL 31 din 28.04.2014- Acordare ajutoare de urgenta

HCL 32 din 28.04.2014-Modificare HCL inchiriere pajisti

HCL 33 din 14.05.2014-Rectificare buget local

HCL 34 din 14.05.2014-Depunere cerere unica de plata pasune

HCL 35 din 14.05.2014-Aprobare investitie Modernizare strazi

HCL 36 din 14.05.2014-Cofinantare investitie Modernizare strazi

 HCL 37 DIN 27.06.2014 - Aprobare investite Sistematizare intersectie Rimnicelu

HCL 38 din 27.06.2014 - Modificare stema comuna

HCL 39 din 27.06.2014 - asociere sit urgenta

HCL 40 din 30.07.2014 - alegere presedinte sedinta

HCL 41 din 30.07.2014 - acordare mandat Ecodunarea

HCL 42 din 29.08.2014 - presedinte sedinta

HCL 43 din 29.08.2014 - rectificare buget local

HCL 44 din 29.08.2014 - raport activitate as pers sem I 2014

HCL 45 din 29.08.2014 - concesionare terenuri construire locuinte

HCL 46 din 8.09.2014 - proiect buget 2015 si estimari 2016-2018

HCL 47 din 26.09.2014 - alegere presedinte sedinta

HCL 48 din 26.09.2014 - investitii apa canal

HCL 49 din 26.09.2014 - reprez CL in CA Scoala Gimnaziala

 HCL 50 din 29.10.2014 - rectificare bget local

HCL 51 din 29.10.2014 - desemnare reprez in CA Scoala Gimnaziala

HCL 52 din 29.10.2014 - program masuri drumuri 2015

HCL 53 din 29.11.2014 - aprobare regulament biblioteca

HCL 54 din 29.10.2014 - program masuri edilitare 2015

HCL 55 din 29.10.2014 - incetare mandat consilier local Mantaila I
HCL 56 din 20.11.2014 - rectificare buget local

HCL 57 din 27.11.2014 - validare mandat Stefan Traian

HCL 58 din 27.11.2014 - aprobare investie Trotuare betonate

HCL 59 din 11.12.2014 - alegere presedinte sedinta

HCL 60 din 11.12.2014 rectificarea bugetului local

HCL 61 din 29.12.2014 - alegerea presedintelui de sedinta

HCL 62 din 29.12.2014 - asociere CJ deszapezire DJ

HCL 63 din 29.12.2014 - rectificarea bugetului locali de invatamant preuniversitar de stat din comuna Râmnicelu, judetul Braila in anul 

 

Monday the 18th. . Joomla 3.0 templates. Comuna Rimnicelu